Empezar a

Wij gaan verder met de werkwoorden. De combinatie empezar + a geeft aan, dat men ergens mee gaat beginnen of is begonnen. We hebben tot nu toe al de volgende combinaties gehad: estar + participio; pasar + gerundio; volver a + infinitivo. Vandaag een paar voorbeelden en oefeningen met empezar + a. Ya ha empazado [...]